ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ:


ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ:

  1. Проведення екологічного аудиту підприємства;
  2. Екологічний супровід на умовах аутсорсингу;
  3. Послуги з екологічного консалтингу;
  4. Підготовка первинної та звітної документації в сфері природокористування і охорони навколишнього середовища.
Зворотній зв'язок