Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин

Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин
Дізнатися вартість

Одна з послуг «Науково-виробничого підприємства «Агропроект Україна» — інвентаризація викидів забруднюючих речовин. Це дослідження, яке є підставою для отримання дозволу на ведення господарської діяльності. Згідно з діючими нормативними актами, реалізацію даної послуги можуть виконувати фахівці, які мають відповідні дозволи і кваліфікацію. Наші співробітники — це екологи з вищою профільною освітою, стаж роботи яких налічує більше 5 років. Завдяки цьому всі послуги виконуються відповідно до вимог закону України про затвердження Інструкції на порядок складання звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві в обумовлені терміни. Ми клієнторієнтована організація, тому пропонуємо високий рівень обслуговування при демократичних цінах на послуги.

Як відбувається процедура

Відповіді на найбільш важливі питання пропонуємо у вигляді таблиці:

Питання

Відповідь

1

Що є результатом співпраці

«Звіт про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

2

Згідно якому документу проводиться перевірка

«Інструкція про зміст та порядок складання звіту про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

3

Суть інвентаризації

Визначення кількості джерел викидів, їх виробничі характеристики. Розрахунок обсягу вироблених забруднюючих речовин, їх кількісні та якісні показники. Аналіз газоочисних установок. Інвентаризація може проводитися повністю або частково.

4

Які цілі проведення інвентаризації

●        розробка нормативів виробництва забруднюючих речовин;

●        розрахунок гранично допустимих викидів;

●        контроль вироблених забруднюючих речовин;

●        планування короткострокових і довгострокових заходів з охорони навколишнього середовища;

●        державний нагляд;

●        розробка заходів для зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

5

Об'єкти досліджень

Стаціонарні, пересувні, неорганізовані джерела викидів.

 

6

Хто проводить аналітичну роботу по інвентаризації викидів забруднюючих речовин

Досвідчені екологи, які мають відповідну спеціалізацію і дозвіл на ведення подібної діяльності від Мінприроди. Виконавець повинен проводити дослідження в акредитованій лабораторії.

7

Хто несе відповідальність за проведення інвентаризації

Підприємство-замовник відповідає за своєчасне надання документів та результатів моніторингу викидів. Воно повинно надати умови для збору інформації про викиди на виробництві.

Виконавець відповідає за достовірність аналітичних даних, справжність і повноту звіту по інвентаризації.

Основні етапи співробітництва

Щоб отримати «Звіт про проведення інвентаризації викидів речовин, що забруднюють повітря, на підприємстві», клієнту необхідно звернутися до наших співробітників. Професійні екологи мають великий досвід виконання подібних розрахунків, тому зможуть оперативно озвучити вартість послуги і терміни її виконання. Ці характеристики в кожному конкретному випадку визначаються індивідуально, оскільки залежать від складності робіт, кількості джерел викидів, характеру забруднюючих речовин і ще 10 інших критеріїв.

Після підписання договору про співпрацю наші фахівці приступають до роботи. Маючи власну лабораторію, ми гарантуємо справжність і достовірність проведених досліджень. Наші співробітники надають консультації на всіх етапах співпраці. Після завершення Звіту та його затвердження керівником підприємства-замовника (підпис і печатка) він подається на реєстрацію до контролюючих органів. Наші співробітники сприяють в цьому та багатьох інших питаннях.

«Науково-виробниче підприємство «Агропроект Україна» надає комплексне обслуговування. Звертайтеся!

Зворотній зв'язок