Організація робіт з Проходження процедури оцінки впливу на довкілля

Проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД)
Дізнатися вартість

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства України, необхідність проведення оцінки вплину на довкілля є у організацій, діяльність яких пов’язана з істотним впливом на довкілля. Проходження процедури є обов’язковим виключно на етапі планування діяльності, або планування реконструкції/модернізації підприємства, яке може змінити існуючи параметри навколишнього середовища. Розробкою ОВД та супроводом під час процедури може займатися виключно особа, яка має відповідний досвід. Співробітники компанії НВП «Агропроект Україна» мають професійні знання в області екологічного законодавства, тому вони надають послугу проходження ОВД під ключ, гарантуючи 100% результат отримання позитивного висновку з ОВД.

Для кого ми працюємо

Відповідно до Закону України оцінку впливу на довкілля перелік об’єктів, що потребують отримання висновку ОВД поділено на дві категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть оказувати значний вплив на довкілля:

 • до першої відносяться підприємства, які завдають опосередкованої шкоди природі. Вони можуть проходити процедуру як через уповноважений територіальний орган (УТО) так й через уповноважений центральній орган (УЦО);
 • до другої категорії відносяться підприємства які мають значний вплив. Для таких підприємств можливе проходження процедури лише через уповноважений центральній орган (УЦО).

Основною метою впровадження цього нормативного акту сприяв курс України на асоціацію з країнами ЄС. Перед нашою державою поставлено низку зобов'язань, яких вона повинна дотримуватись, щоб виступати у ролі повноцінного партнера на міжнародному ринку. Загальнообов’язкове проведення ОВД – це один з елементів ланцюжка, який дозволить:

 • зменшити негативний вплив на довкілля;
 • не допустити виникнення екологічної кризи;
 • раціонально використовувати природний потенціал;
 • вжити ряд заходів, які підвищать якість життя суспільства.

Для підприємства проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (НС) – це ефективний спосіб уникнути надзвичайних штрафів та інших санкцій.

Основні етапи співробітництва

Роботу з клієнтом наша організація починає ще на етапі підписання договору. У процесі обговорення послуги замовник повинен надати необхідні документи для формування звіту. На всіх етапах співпраці екологи надають консультативну допомогу, а також можуть представляти інтереси клієнта в уповноважених органах.

Етапи проходження процедури оцінки впливу на довкілля:

 • Підготовка повідомлення з оцінки впливу на довкілля, та розміщення його в Єдиному реєстрі ОВД
 • Оприлюднення повідомлення з початку процедури ОВД в 2-х друкованих засобах масової інформації;
 • Підготовка Звіту з оцінки впливу на довкілля та написання оголошення про початок громадського обговорення;
 • Розміщення Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення в Єдиному реєстрі
 • Оприлюднення оголошення з ОВД в 2-х ЗМІ;
 • Обов’язкова координація дій із додержанням строків виконання процедури;
 • Підготовка доповіді на громадські слухання;
 • Можлива участь представника підприємства у проведені громадських слухань;
 • Підготовка письмових відповідей на зауваження та пропозиції від громадськості, в разі необхідності;
 • Координація суб’єкта господарювання на всіх етапах виконання процедури;
 • Отримання висновку з ОВД в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

У більшості висновків з ОВД вказують необхідність проведення післяпроектного моніторингу. Це комплекс заходів, спрямованих на усунення похибок і виявлення неефективних заходів, що дозволяють зменшити вплив на природне середовище. У документі детально розписані терміни і особливості проведення спостережень і досліджень. За необхідності після проведення післяпроектного моніторингу уповноважений орган може зобов'язати підприємство використовувати додаткові заходи для корекції планової діяльності, та дотримання показників прописаних у звіті з ОВД.

Всі питання щодо співпраці адресуйте нашим менеджерам. Вони проконсультують, допоможуть знайти рішення, що стосуються екологічного законодавства. Можна замовити лише одну послугу, наприклад, складання звіту ОВД або повністю проходження оцінки впливу на довкілля під ключ.

Зворотній зв'язок