Розробка ПЛАС

Послуги з розробки ПЛАС
Дізнатися вартість

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки, розробка та складання декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки, планів локалізації та ліквідації аварій (ПЛАС)

Суб’єкт господарювання, у користуванні чи власності якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт, чи який планує розпочати будівництво такого об’єкта, повинен провести ідентифікацію об’єкту.

Будь-який об’єкт, де використовується, виготовляється, переробляється чи транспортується небезпечна речовина вважається таким, що може становити загрозу мешканцям прилеглих територій та навколишньому середовищу, або потенційно небезпечним об’єктом. Для того, щоб визначити реальну ступінь небезпеки такого об’єкта проводиться його ідентифікація, за результатами якої потенційно небезпечний об’єкт може бути віднесений до категорії об’єктів підвищеної небезпеки з присвоєнням класу небезпеки І або ІІ, або не віднесений до цієї категорії, тобто і надалі буде вважатися як потенційно небезпечний об’єкт.

З цією метою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 встановлені Нормативи порогових мас, для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, а всі небезпечні речовини за їх властивостями поділені на 7 категорій:

 1. горючі (займисті) гази;
 2. горючі рідини;
 3. легкозаймисті рідини та горючі рідини, перегріті під тиском;
 4. вибухові речовини (ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні) та піротехнічні);
 5. речовини-окисники;
 6. високотоксичні та токсичні речовини;
 7. речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для водних організмів).

Під пороговою масою розуміється мінімальна маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій, при наявності якої на об’єкті цей об’єкт відноситься категорії об'єктів підвищеної небезпеки певного класу небезпеки.

Група 1 (вибух) - горючі (займисті) гази, легкозаймисті рідини, горючі рідини, перегріті під тиском, ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини, речовини-окисники, речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;

Група 2 (пожежа) - горючі (займисті) гази, горючі рідини, легкозаймисті рідини, горючі рідини, перегріті під тиском, речовини окисники, а також речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;

Група 3 (шкідливі для людей і довкілля) – високотоксичні речовини, токсичні речовини, речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для водних організмів), речовини, які становлять небезпеку для довкілля (токсичні для водних організмів) та/або можуть здійснювати

довгостроковий негативний вплив на водне середовище, а також речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів.

До складу пакету документів, крім усього іншого, входить також і план ліквідації аварійних ситуацій або скорочено ПЛАС.

Сам по собі план - це документ, метою якого виступає розробка заходів і плану дій персоналу об'єкта, спрямованих на зниження впливу аварійної ситуації в початковий період її виникнення, або повної її ліквідації, що розробляється для забезпечення безпеки життя і здоров'я співробітників і населення, безпеки використовуваного технічного обладнання або приміщень, а також безпеки навколишнього природного обстановки.

Розробка плану ліквідації аварійних ситуацій входить в число обов'язкових вимог, що пред'являються до небезпечних об'єктів для забезпечення виробничої безпеки, а також обґрунтування його готовності до ліквідації непередбачених аварійних ситуацій і зниження їх наслідків.

 

Основні цілі, які переслідує розробка ПЛАС.

ПЛАС розробляється і для: 

 • Аналізу можливих сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій на об'єкті;
 • Виявлення ступеня готовності об’єкту та його персоналу до ліквідації аварійних ситуацій;
 • Завчасного планування і визначення дій аварійно-рятувальних служб і персоналу об'єкта на кожній з можливих стадій АС;
 • Розробки заходів для зменшення наслідків аварій і підвищення захисту від них;
 • Аналізу достатності запропонованих заходів щодо попередження аварійних ситуацій.
Зворотній зв'язок