Проведення інвентаризації та паспортизації відходів

Послуги з проведення інвентаризації та паспортизації відходів
Дізнатися вартість

Залиште заявку на проведення Інвентаризації відходів, та отримайте Декларацію про відходи БЕЗКОШТОВНО.

В організації системи поводження з відходами на підприємстві інвентаризація відходів має важливе значення і є одним з перших процесів в ланцюжку обов'язкових природоохоронних заходів.

Відповідно до ПКМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 1 листопада 1999 року № 2034 виробничі підприємства, які утворюють відходи, зобов'язуються провести інвентаризацію та паспортизацію відходів.

Інвентаризація відходів — комплекс разових організаційно-технічних заходів із виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними.

Паспортизація відходів — процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Особливості проходження процедури

Центр екологічних рішень «Агропроект Україна» пропонує проведення інвентаризації під ключ. Це означає, що ми:

  • виявлення відходів, що утворюються на підприємстві;
  • ідентифікацію відходів відповідно до Державного класифікатора;
  • розрахунок показника загального утворення відходів;
  • аналіз складу і властивостей відходів;
  • розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів;
  • визначення оптимальних шляхів поводження з відходами;
  • погодження інвентаризації відходів державними органами згідно чинного законодавства

У роботі наші співробітники керуються нормативним документами: наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 року№ 89, Положенням про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 та ДСТУ 2195-99 «Технічний паспорт відходу», затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167.

Строки проведення робіт, вартість та інші питання обговорюються індивідуально, оскільки вони залежать від розмірів підприємства та кількості утворюваних забруднюючих речовин.

Замовте послугу з проведення Інвентаризації відходів та отримайте Декларації про відходи БЕЗКОШТОВНО!

Для цього:

  1. заповніть заявку на послугу проведення інвентаризації або паспортизації відходів вашого підприємства;
  2. отримайте безкоштовну підготовку та реєстрацію Декларації про відходи.

У встановлений термін наші фахівці підготують та зареєструють Декларацію про відходи у відповідній установі БЕЗКОШТОВНО!
Виникли питання?
Звертайтеся до нашого менеджера!

Зворотній зв'язок