Послуги з розробки документації з охорони водних ресурсів

Послуги з розробки документації з охорони водних ресурсів
Дізнатися вартість

Документація для користування водою з різних природних джерел

Усі суб’єкти господарської діяльності, які використовують водні ресурси, повинні робити це згідно з нормами чинного законодавства й оформленням відповідних документів. Розробка проектної документації в частині охорони водних об'єктів — в компетенції спеціалістів нашої компанії «Науково-виробниче підприємство «Агропроект Україна» (Limited liability company RPE Agroproject Ukraine).


Звернутись до нас варто у таких випадках:

 

Спосіб водокористування

Документи та заходи

1.

На балансі вже є або планується хоча б одна свердловина для забору води з природного джерела.

Обов’язковим документом, який час від часу вимагає оновлення, є Дозвіл на спеціальне водокористування.

Вимагається Паспорт на свердловину.

2.

Вода постачається вторинним водокористувачам (абонентам).

Серед основних умов:

Наявність Ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення.

Розробки Проекту зони санітарної охорони водозабору. Вона складається з трьох поясів: суворого режиму та обмежень. Для охорони створюється санітарно-захисна смуга. Також встановлюється спецрежим і розробляються заходи, спрямовані на збереження та поліпшення якості води.

3.

Використання водних ресурсів та відведення стічних рідин зумовлені технічними потребами функціонування виробництва.

Проводиться попередній Розрахунок норм водоспоживання та водовідведення.

 

Подолання екологічних загроз, пов’язаних з недбалим ставленням до природних багатств, серед яких вода, потребує також узгодження екологічної документації з охорони водних ресурсів.


Послуги, що надає «Агропроект Україна»

Державне регулювання у сфері водних ресурсів передбачає суворе виконання вимог Водного кодексу України та ряду інших законів. Ми надаємо послуги з розробки документації з охорони водних ресурсів та забезпечуємо супровід з метою отримання Дозволу на спецводокористування.

До пакету послуг входять:

 1. Організація отримання Дозволу на спеціальне водокористування.
 2. Розробка індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення.
 3. Розробка технологічних нормативів використання питної води.
 4. Розробка проекту гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт. У проектах враховуються:
 • норми якості води;
 • умови скиду зворотних вод;
 • об’єм речовини, яку може приймати водний об’єкт без погіршення стану водойми;
 • допустимий рівень токсичності скидів;
 • заходи для уникнення порушення екологічного балансу.
 1. Оформлення та реєстрація паспорта на свердловину. У ньому міститься:
 • технічна характеристика споруди та її конструкційних елементів;
 • дані про результати гідро-та геологічної розвідок.
 1. Організація отримання Ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення. Для цього потрібні:
 • документи на обладнану лабораторію для контролю якості води або договір з іншими організаціями на проведення такої роботи;
 • затверджені схеми усіх об’єктів, задіяних у процесі водопостачання.

Щоб забезпечити раціональне використання водних ресурсів, уникнути руйнування водної екосистеми, не нашкодити споживачам, чинне законодавство вимагає документального підтвердження дотримання всіх норм.

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Агропроект Україна» швидко й гарантовано з позитивним результатом підготує, оформить і зареєструє документацію у сфері використання природних ресурсів.


Зворотній зв'язок