Проведення екологічного аудиту підприємства

Проведення екологічного аудиту підприємства
Дізнатися вартість

Екологічний аудит підприємства — це процедура, за допомогою якої виявляється реальна загроза від об'єкта господарювання для суспільства і навколишнього середовища. Він може проводитися всередині підприємства з метою визначення потенційних ризиків і їх усунення. Є також обов'язковий екологічний аудит — це нагляд, який здійснює контролююча інспекція. Він проводиться планово, в суворій відповідності до діючих нормативних актів.


Організація екологічного аудиту

Розглянемо два типи контролю у вигляді таблиці:

Характеристика

Добровільний екологічний аудит

Обов'язковий екологічний аудит

1

Хто замовник

Власник підприємства, інвестор та інші зацікавлені особи

Держава

2

Основна мета

Визначення потенційних ризиків, аналіз реального впливу підприємства на ОС, визначення слабких місць, які можуть спричинити фінансові збитки при перевірці контролюючими державними органами та ін.

Виявлення відповідності реальної діяльності об'єкта господарювання діючим законодавчим актам, перевірка дотримання

3

Форма проведення

Довільна

Згідно з вимогами чинного законодавства

4

Наслідки

Керівництво розглядає запропоновану інформацію і самостійно приймає рішення щодо подальшої діяльності підприємства. Це може бути створення та доопрацювання необхідної документації, впровадження більш ефективного обладнання, модернізація технологічного процесу та ін.

В залежності від результатів перевірки можуть бути впроваджені запобіжні заходи (від штрафних санкцій до закриття підприємства)

5

Хто проводить

Відповідний відділ на підприємстві, профільна незацікавлена ​​організація

Територіальні контролюючі органи

Підводячи підсумок, відзначимо, що рішення замовити екологічний аудит в Україні на добровільних засадах дозволяє тримати під контролем діяльність об'єкта господарювання. В ході перевірки вивчається:

 • екологічна безпека технологічних процесів, обладнання, продукції, сировини і відходів;
 • реальний збиток від діяльності об'єкта господарювання;
 • документація, що стосується екологічних питань;
 • потенційні ризики, які можуть виникнути через підприємство;
 • ефективність наявних методів мінімізації впливу на суспільство і навколишнє середовище;
 • наявність слабких місць конкретного підприємства, які необхідно усунути.

Після проведення екологічних аудитів підприємств керівництву надаються відповідні рекомендації.


«Агропроект Україна» — експерт в екологічних питаннях

Наша організація надає послуги з екологічного аудиту підприємств. Це комплексне обслуговування, яке може знадобитися в ряді випадків:

 • перевірка відповідності діяльності підприємства вимогам діючих ЗУ;
 • опротестування штрафних санкцій, накладених контролюючими органами;
 • обґрунтування або зменшення екологічних платежів;
 • запобігання штрафів, виявлених при обов'язковому аудиті;
 • зменшення платежів за споживання природних ресурсів;
 • мінімізація можливих надзвичайних ситуацій;
 • зменшення негативного впливу на суспільство і навколишнє середовище;
 • збільшення інвестиційної цінності об'єкта господарювання;
 • зміна пріоритетів підприємства і впровадження екологічної стратегії;
 • вихід на міжнародний рівень та ін.

Щоб отримати детальну консультацію, звертайтеся до наших менеджерів.

Зворотній зв'язок