Стратегія

Відповідно до вимог екологічного законодавства України вказується, що за розробку і прийняття екологічної політики підприємства відповідально вище керівництво. Її формулювання вимагає дотримання наступних вимог:

 • відповідність профілю і масштабу діяльності підприємства і характером впливу його діяльності, продукції і послуг на навколишнє середовище;
 • включення положення про безперервному вдосконаленні в галузі управління екологічною діяльністю підприємства;
 • включення зобов'язань щодо відповідності законодавчим, нормативно-правовим актам та іншим вимогам, за виконання яких підприємство несе відповідальність;
 • встановлення рамок для визначення і перегляду цілей і завдань з охорони навколишнього середовища; документування, впровадження та доведення до відома персоналу;
 • доступність для громадськості.
   Є складнощі з розробкою екологічної документації? Проблеми з узгодженням в наглядових органах? Потрібна консультація професійного еколога? Сміливо звертайтеся в нашу компанію ТОВ «НВП «АГРОПРОЕКТ УКРАЇНА» і ми разом вирішимо всі ці питання - грамотно і без зволікань.

В рамках екологічного супроводу підприємств наша компанія надає наступні послуги:

 1. Розробка екологічної політики
 2. Організація комплексного екологічного обстеження територій
 3. Оптимізація витрат на екологічні заходи
 4. Розробка програми виробничого екологічного контролю на підприємстві з урахуванням специфіки підприємства і характеру виробничого процесу
 5. Консультування з питань сталого розвитку, раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, а також в області застосування природоохоронного законодавства

Наша діяльність в даному напрямку визначається наступними пріоритетами:

 • Виявити і запобігти порушенням екологічного законодавства
 • Скоротити екологічні витрати

 

Зворотній зв'язок