Про нас

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агропроект Україна»

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

Науково-виробниче підприємство «Агропроект Україна» надає повний комплекс екологічних послуг у відповідності до чинних норм і вимог національного та міжнародного екологічного законодавства – від первинної оцінки та створення початкової документації по об’єкту до отримання необхідних дозвільних документів від державних органів, які передбачені для ведення господарської діяльності.

 

ПОСЛУГИ

Комплексні послуги у галузі екології, охорони навколишнього середовища, проектування, наукових досліджень, збалансованого природокористування та забезпечення екологічної безпеки діяльності підприємств:

 • Пестициди і агрохімікати

- державна реєстрація (перереєстрація пестицидів і агрохімікатів);

- дозвіл на ввезення, виробництво випробовуваних партій незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

 • Родючість землі

- Агрохімічне обстеження ґрунтів з формуванням інтерактивної карти, бази даних і рекомендацій щодо внесення NPKS;

- Визначення потенційної родючості ґрунтів перед покупкою або орендою землі, надання експертного висновку;

- Обстеження ґрунтів для закладання багаторічних насаджень;

- Агрохімічне обстеження ґрунтів під впровадження точного землеробства;

- Аудит фактичного внесення добрив;

 • Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

- Проходження процедури оцінки на довкілля з отриманням позитивного висновку;

- Розроблення звіту з ОВД;

- Розроблення проектів ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище);

 • Розробка ОВНС
 • Післяпроектний моніторинг ОВД (ППМ)
 • Охорона атмосферного повітря

- Отримання дозволів на викиди в атмосферне повітря;

- Інвентаризація джерел викидів;

- Розробка паспортів газоочисних установок (ГОУ);

 • Санітарно-захисні зони (СЗЗ)

- Розробка проектів установки (скорочення) санітарно-захисної зони;

 • Еко-контроль

- Проведення лабораторних замірів (вода, повітря, грунти та інш.)

 • Розробка документації та отримання дозволу на спеціальне водокористування

- Отримання дозволу на спеціальне водокористування;

- Розробка паспортів свердловин;

- Розробка індивідуальних технологічних нормативів використання питної;

  Води (ІНТВПВ);

- Розробка індивідуальних балансових норм водопостачання та водовідведення.

 • Поводження з відходами

- Розробка звіту інвентаризації відходів та паспортів на відходи;

- Розробка декларацій про відходи;

- Розробка паспорта місця видалення відходів (МВВ);

- Розробка реєстрових карт об'єктів утворення відходів (ОУВ);

- Розробка реєстрових карт об'єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ);

 • Транскордонна перевезення відходів

- надання послуг по отриманню повідомлень на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновок на транскордонне перевезення відходів;

 • Використання надр землі

- Отримання спеціального дозволу на використання надр землі;

 • Консалтинг

- Послуги по екологічному консалтингу;

- Екологічний супровід підприємств на умовах аутсорсингу;

- Проведення екологічного аудиту підприємства;

 • Розробка науково-технічної документації у сфері екології

- Послуги з проведення наукових досліджень, та розробки науково-технічної документації у сфері екології;

 • Лабораторні дослідження

- Послуги з проведення лабораторних досліджень води, повітря, ґрунту.

 


ТОВ «НВП «Агропроект Україна» – компанія, яка спеціалізується на комплексному екологічному супроводі підприємств, а саме: послугах з розробки й оформлення науково-технічної документації дозвільного характеру та узгодження її з уповноваженими органами державного екологічного нагляду і контролю.

 

Кваліфікація, досвід та професійна компетентність наших фахівців дозволяє надавати весь комплекс екологічних та проектних послуг орієнтованих на забезпечення початку діяльності бізнесу та приведення господарської діяльності існуючих підприємств у відповідність до норм і вимог чинного законодавства України.

 

Наші фахівці готові взяти на себе всі види робіт, пов’язані з отриманням дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування, здійснення операцій у сфері поводження з відходами в процесі виробничої діяльності, проведення процедури ОВД, ППМ, розроблення ПЛАС або ОВНС.

 

Ми індивідуально підходимо до кожного нашого замовлення і запевняємо Вас у найвищому рівні клієнтського сервісу та професійному виконанні всіх взятих на себе зобов’язань!

 

Зворотній зв'язок