Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля

Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля
Дізнатися вартість

Звіт з оцінки впливу на довкілля – обов’язкова частина процедури оцінки впливу на довкілля.

У процесі проходження процедури оцінки впливу на довкілля основним та найважливішим етапом який визначає можливість отримання позитивного висновку є розроблення звіту з ОВД. Якісно розробляти звіти може лише висококваліфікований спеціаліст який має профільні знання та особистий досвід дослідження, опису та обґрунтування усіх складових звіту.

Стандартний звіт з ОВД включає в себе:

 • опис запланованої діяльності;
 • детальне розглядання альтернативних варіантів, аргументування обраного типу, та аналіз потенційної небезпеки від впровадженої діяльності;
 • опис стану довкілля до початку роботи підприємства, розглядання потенційних змін, для випадку, коли планована діяльність не буде впроваджена;
 • детальне розглядання факторів довкілля, на які буде впливати підприємство або альтернативні варіанти;
 • опис методів прогнозування;
 • розглядання заходів, які дозволять запобігти, уникнути або зменшити негативний вплив на природне середовище;
 • опис можливих негативних наслідків для природного середовища, які слід очкувати з боку підприємства, у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • опис потенційних труднощів, що були виявлені на момент складання звіту ОВД;
 • зауваження та пропозиції, які були отримані уповноваженим органом у період розглядання звіту;
 • зміст програм моніторингу, (за потреби) планів післяпроектного моніторингу;
 • резюме без технічної інформації, розраховане на широку аудиторію;
 • перелік посилань, що були використані для описів та оцінок у звіті ОВД.

Під час розробки звіту з оцінки обов’язково враховується або обґрунтовано відхиляються зауваження та пропозиції громадськості що до повідомлення про плановану діяльність та обсягів дослідження та рівня деталізації інформації у звіті.

Лише розроблення звіту з ОВД займає до 30 робочих днів - детальніше про проходження процедури.

Важливо!

Суб'єкт господарювання зобов'язується надати достовірні і повноцінні дані для складання звіту, у випадку надання недостовірних та свідомо не правдивих даних – отримання позитивного висновку ОВД унеможливлюється.

Зворотній зв'язок