Стратегічна екологічна оцінка

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)
Дізнатися вартість

З 12 жовтня 2018 року в Україні набув чинності закон «Про стратегічну екологічну оцінку». Передумовою впровадження Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» було підписання Угоди про асоціацію України з ЄС і прийняття закону України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище» (ОВС).

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) - це оцінка ймовірних екологічних і соціально-економічних наслідків реалізації різних сценаріїв довгострокового розвитку. СЕО - методичний інструмент, який тільки починає використовуватися в Україні, проте вже кілька десятиліть успішно застосовується в інших країнах.

СЕО допомагає значно знизити негативні наслідки на навколишнє середовище планів / програм, забезпечує прийняття рішень на макроекономічному рівні з урахуванням думки громадськості, сприяє розширенню міжнародного співробітництва. Важливо, що СЕО знижує ймовірність виникнення конфліктів в процесі прийняття рішень з конкретних проектів будівництва підприємств, які суттєво впливають на навколишнє середовище і здоров'я громадян. Як «слабкої сторони» СЕО називають збільшення видатків на розробку планів / програм на 5-10%. Однак ці витрати можна вважати незначними в порівнянні з тими витратами, які можуть виникнути у зв'язку з заподіянням шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю громадян в результаті реалізації плану / програми.

Сфера застосування закону «Про стратегічну екологічну оцінку» не поширюється на державні бюджетні та фінансові програми; програми соціального, економічного розвитку селищ, сіл, міст, районів, областей і АР Крим і документи державного планування, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій або національної оборони.

Процедура стратегічної екологічної оцінки кілька схожа з процедурою оцінки впливу на довкілля: характерною рисою ОВД і СЕО є проведення публічних слухань з метою врахування громадської думки про вплив на навколишнє середовище і безпеки їх життєдіяльності. Нижче наведені етапи проведення стратегічної екологічної оцінки:

  • Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.
  • Розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку.
  • Проведення громадських слухань, а в разі транскордонного впливу - транскордонних консультацій.
  • Облік звіту про стратегічну екологічну оцінку та результатів громадських слухань.
  • Надання інформації про затвердження програми державного планування, предмета стратегічної екологічної оцінки.
  • Подальший моніторинг наслідків реалізації державної програми планування.
  • Вся інформація, документи та звіт про стратегічну екологічну оцінку розміщуються на сайті замовника.

У документі державного планування, який проходив стратегічну екологічну оцінку, повинні відображатися звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського слухання та транскордонних консультацій (в разі транскордонного впливу від виконання програм державного планування). Після затвердження документа, що пройшов стратегічну екологічну оцінку, Замовник протягом п'яти робочих днів повинен розмістити на своєму веб-сайті документ державного планування, а також інформацію про розроблені заходи з метою моніторингу наслідків виконання документа.

Зворотній зв'язок